CBSE Results

     

       

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, VELERU KRISHNA DIST
RESULTS OF CLASS 12 FOR THE YEAR 2015-16
NAME OF THE STUDENT ENG MATHS PHYSICS CHE BIO HINDI TEL TOTAL %
ADITYA SIVARAM PARASAR.M 90 69 84 77     47 367 73.4
ANAND VARDHAN.S 91   72 70 95 68   396 79.2
ANIRUDH.J 88 92 95 94   98   467 93.4
ANITHA.T 81   53 61 67 80   342 68.4
BENHER REDDY.A 92   61 63 79 54   349 69.8
BHANU ADITHYA PAVAN.M 60   61 61 67   83 332 66.4
BHANU CHANDRA PRASAD.D 67 80 91 83   80   401 80.2
BHARANI PREETHAM.B  55 91 69 66   53   334 66.8
BHAVYA SRI.B 76 52 66 68     80 342 68.4
GOUSE,MD 76 90 95 95   85   441 88.2
HAREESH.K 83 72 84 77   90   406 81.2
HEMANTH KUMAR.N 81 44 62 67     87 341 68.2
JAI SAI SANKAR.T 75 62 81 59     83 360 72
JEEVITHA.E 68 58 81 64     82 353 70.6
KALPANA.M 79   77 71 85   81 393 78.6
J V KAMALA PRIYA.V 89 62 89 71   83   394 78.8
KAVYA SRI.M 55 73 71 70     81 350 70
MANI KUMAR.M 61 39 57 62     78 297 59.4
MANJU LATHA.P 84 57 82 73     88 384 76.8
MEGHANA.N 61   71 62 68 73   335 67
MOUNA SRI.P 88   74 64 95 95   416 83.2
MOUNICA.CH 51   54 59 63   86 313 62.6
MOUNIKA.G 82 71 75 60     88 376 75.2
NAGA BABU.Y 82 93 73 84     77 409 81.8
NAGA VENKATA CHANDINI.S 70 84 76 72     95 397 79.4
NARASIMHA PRASAD.Y 85 85 95 94   80   439 87.8
PAVAN TEJA.R 91 45 65 66   87   354 70.8
PRATHIMA.P 51 66 83 61     92 353 70.6
PRIYANKA.P 76   79 63 86 95   399 79.8
PRUDHVI.P 85   82 77 95   93 432 86.4
RAJESH.L 59 41 55 63     86 304 60.8
SAI KRISHNA.V 78 44 74 75   90   361 72.2
SAI MANOJ.CH 84 80 88 76     97 425 85
VENKAT SAI PHANI KUMAR V 67 61 70 75   66   339 67.8
SRIVALLI.P 76 95 88 65     94 418 83.6
SUJINI.P 86   66 66 76 91   385 77
SURENDRA BABU NAIK.B 70 65 86 80   94   395 79
SURESH.B 67 49 65 70     80 331 66.2
H.N.S.P.SWETHA.T 88 95 90 85   91   449 89.8
THANOOJ SUBHASH.M 70   73 69 95   89 396 79.2
VENKATACHALAM.K 62   65 63 64   82 336 67.2
VIJAY SIMHADRI NAIDU.G 83   57 71 65 87   363 72.6
VISWANADH GUPTA.T 74 91 86 92     97 440 88
TOTAL 3237 2006 3221 3064 1100 1640 1946 16214 3243
SUBJECT AVERAGE 75.28 69.17 74.91 71.26 78.57 82.00 84.61 535.79 75.41
above 75 26.00 11.00              
74 to 60 12.00 9.00              
59 to 50 5.00 3.00              
below 49 0.00 6.00              
                   
CLASS AVERAGE 75.41                
                   
                   
                   
  JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, VELERU KRISHNA DIST
  RESULTS OF CLASS 12 FOR THE YEAR 2014-15
  NAME OF THE STUDENT ENG MATHS PHYSICS CHE BIO HINDI TEL TOTAL %
1 ADITYA SIVARAM PARASAR.M 90 69 84 77     47 367 73.4
2 ANAND VARDHAN.S 91   72 70 95 68   396 79.2
3 ANIRUDH.J 88 92 95 94   98   467 93.4
4 ANITHA.T 81   53 61 67 80   342 68.4
5 BENHER REDDY.A 92   61 63 79 54   349 69.8
6 BHANU ADITHYA PAVAN.M 60   61 61 67   83 332 66.4
7 BHANU CHANDRA PRASAD.D 67 80 91 83   80   401 80.2
8 BHARANI PREETHAM.B  55 91 69 66   53   334 66.8
9 BHAVYA SRI.B 76 52 66 68     80 342 68.4
10 GOUSE,MD 76 90 95 95   85   441 88.2
11 HAREESH.K 83 72 84 77   90   406 81.2
12 HEMANTH KUMAR.N 81 44 62 67     87 341 68.2
13 JAI SAI SANKAR.T 75 62 81 59     83 360 72
14 JEEVITHA.E 68 58 81 64     82 353 70.6
15 KALPANA.M 79   77 71 85   81 393 78.6
16 J V KAMALA PRIYA.V 89 62 89 71   83   394 78.8
17 KAVYA SRI.M 55 73 71 70     81 350 70
18 MANI KUMAR.M 61 39 57 62     78 297 59.4
19 MANJU LATHA.P 84 57 82 73     88 384 76.8
20 MEGHANA.N 61   71 62 68 73   335 67
21 MOUNA SRI.P 88   74 64 95 95   416 83.2
22 MOUNICA.CH 51   54 59 63   86 313 62.6
23 MOUNIKA.G 82 71 75 60     88 376 75.2
24 NAGA BABU.Y 82 93 73 84     77 409 81.8
25 NAGA VENKATA CHANDINI.S 70 84 76 72     95 397 79.4
26 NARASIMHA PRASAD.Y 85 85 95 94   80   439 87.8
27 PAVAN TEJA.R 91 45 65 66   87   354 70.8
28 PRATHIMA.P 51 66 83 61     92 353 70.6
29 PRIYANKA.P 76   79 63 86 95   399 79.8
30 PRUDHVI.P 85   82 77 95   93 432 86.4
31 RAJESH.L 59 41 55 63     86 304 60.8
32 SAI KRISHNA.V 78 44 74 75   90   361 72.2
33 SAI MANOJ.CH 84 80 88 76     97 425 85
34 VENKAT SAI PHANI KUMAR V 67 61 70 75   66   339 67.8
35 SRIVALLI.P 76 95 88 65     94 418 83.6
36 SUJINI.P 86   66 66 76 91   385 77
37 SURENDRA BABU NAIK.B 70 65 86 80   94   395 79
38 SURESH.B 67 49 65 70     80 331 66.2
39 H.N.S.P.SWETHA.T 88 95 90 85   91   449 89.8
40 THANOOJ SUBHASH.M 70   73 69 95   89 396 79.2
41 VENKATACHALAM.K 62   65 63 64   82 336 67.2
42 VIJAY SIMHADRI NAIDU.G 83   57 71 65 87   363 72.6
43 VISWANADH GUPTA.T 74 91 86 92     97 440 88
    0 1 0 0          
                     
                     
                     
  TOTAL 3237 2006 3221 3064 1100 1640 1946 16214 3243
  SUBJECT AVERAGE 75.28 69.17 74.91 71.26 78.57 82.00 84.61 535.79 75.41
  above 75 26.00 11.00              
  74 to 60 12.00 9.00              
  59 to 50 5.00 3.00              
  below 49 0.00 6.00              
                     
  CLASS AVERAGE 75.41                

                                                                               

   

       

       

        

       

 

 

 

 

       

 

      CBSE  -  X CLASS

 

 APPEARED   -----                80

PASSED         ------              80

PASS PERCENTAGE   --   100%

CGPA 

 10                            -   08 STUDENTS

9.8                          -   03 STUDENTS

9.6                         -    03 STUDENTS

9.4                         -     04 STUDENTS

9.2                        -     05 STUDENTS

9.0                        -    14 STUDENTS

8.8                         -  04 STUDENTS

8.6                         -  05 STUDENTS

8.4                         -   08 STUDENTS

8.2                          - 06 STUDENT

8.0                          -   03 STUDENTS